Møte i Det sentrale forskningsutvalget, mandag 4. oktober 2010


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 4. oktober 2010 kl. 1200 - 1400

Saksliste for møtet:

SFU sak 15/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 16/10 Referat fra møte 31. mai 2010.
SFU sak 17/10 Måltall for forskningsaktiviteten ved UiS 2011 og 2012
SFU sak 18/10 Sentre for fremragende forskning
SFU sak 19/10 Om forskningsinnsatser ved AM i 2010 til 2014
SFU sak 20/10 Quest-back om prosjektstøtte for søknader til NFR
SFU sak 21/10 Registrering av NFR-prosjekter ved fakultetene
SFU sak 22 /10 Eventuelt

Sakspapirer (pdf)


Sist oppdatert av Egil C. Svela (01.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol