Møte i Det sentrale forskningsutvalget, mandag 31. mai 2010


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 31. mai 2010 kl. 1200 - 1400

Saksliste for møtet:

SFU sak 08/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 09/10 Referat fra møte 22. februar 2010.
SFU sak 10/10 Refordeling av rekrutteringsstillinger fra våren 2011
SFU sak 11/10 Publiseringutvalg
SFU sak 12/10 Søknad fra AM om opprettelse av programområde
SFU sak 13/10 Forskningsaktiviteten ved UiS: resultater for 2009 og målsettinger for 2011 og 2012
SFU sak 14/10 Eventuelt
 

Sakspapirer
Ettersending SFU sak 13/10


Sist oppdatert av Egil C. Svela (31.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol