Møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 22. februar 2010


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 22. februar 2010 kl 1200-1400.

Sakliste for møtet:

SFU sak 01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 02/10 Referat fra møte 30. november 2009.
SFU sak 03/10 FoU-rapport 2010 og generelt om forskning på nett
SFU sak 04/10 Rapportering programområder 2009
SFU sak 05/10 Registrering av publikasjoner og formidling
SFU sak 06/10 EU-orientering om ERA, søknader og prioriteringer for UiS i 2010
SFU sak 07/10 Eventuelt

Sakspapirer


Sist oppdatert av Egil C. Svela (31.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol