Møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 30. november 2009


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 9. mars kl 1200-1330.


Sakliste for møtet:

  • SFU sak 31/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
  • SFU sak 32/09 Referat fra møte 12. oktober 2009.
  • SFU sak 33/09 Fordeling av rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoktor) finansiert av KD (tidligere behandlet i SFU-møte 12.10.09 under sak SF 25-09)
  • SFU sak 34/09 Målsettinger for forskningsaktiviteten: analyse og prosedyre
  • SFU sak 35/09 EU-orientering om ERA, søknader og prioriteringer for UiS i 2010
  • SFU sak 36/09 Eventuelt


Sakspapirer
 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (17.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol