Møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 12. oktober kl 1200-1330.


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 12. oktober kl 12.00 til 14.00 i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Sakliste for møtet:

SFU 22-09 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU 23-09 Presentasjon ny medarbeider i Forskningssekretariatet
SFU 24-09 Referat fra møte 8. juni 2009.
SFU 25-09 Fordeling av rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoktor) finansiert av KD
SFU 26-09 Søknader om godkjenning av programområder:
SFU 27-09 Retningslinjer for rapportering av programområder.
SFU 28-09 Etablering av en prosjektakkvisisjonssenhet (PAIE).
SFU 29-09 Orienteringssaker
SFU 30-09 Eventuelt

Sakspapirer
 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (17.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol