Møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 26. januar 2009


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag, 26. januar 2009 kl 12.00 til 13.30.

Saksliste for møtet:

01/09 Referat fra forrige møte
02/09 Fordeling av midler til programområdene
03/09 Søknader om å få status som programområde ved UiS
- Memory Studies
- Law and Economics
- Anvendt finans
04/09 Orientering om status/trender for forskningspublisering ved UiS ved rådgiver Martin Tjelta, AØV (Se vedlegg)
05/09 Orientering om ny finanisieringsordning for forskningsinfrastruktur
06/ 09 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg ved UiS
07/09 Eventuelt

Sakspapirer

Sist oppdatert av (26.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol