Møte i Det sentrale forskningsutvalget 20. oktober 2008


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 20. oktober 2008 fra 10:30-12:00.

Saksliste for møtet:
20/08 Referat fra forrige møte
21/08 Orientering fra AmS om deres forskningsvirksomhet
22/08 Prinsipper for medforfatterskap
23/08 Satsinger i forhold til EU og NFR – rapport og status
24/08 Søknader om å få status som programområde ved UiS
- Norwegian Mission and Cultural Interaction (NMCI)
- North Sea Language History
- Læreres kunnskap for undervisning
- Barnehagens og skolens evne til å kompensere får sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge
- Distribuert sensing og kontroll
-
25/08 Eventuelt

Innkalling og saksliste (pdf - 43 kb)

Sist oppdatert av (31.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol