Møte i Det sentrale forskningsutvalget 1. september 2008


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 1. september 2008 fra 10:30-12:00.

Saksliste for møtet:
14/08 Referat fra forrige møte
15/08 Oppfølging av styresak 51/08 Strategidokument for UiS 2009 – 2020
16/08 Insentivordningen ved EU – prosjekter.
17/08 PES rammebevilling
18/08 Prosedyre for behandling av søknad om opprettelse av programområde og
behandling av søknad om opprettelse av et programområde - Centre for Organelle
Research
19/08 Eventuelt

Innkalling og sakspapirer

Sist oppdatert av (29.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol