Møte i Det sentrale forskningsutvalget 26. mai 2008


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 26. mai 2008 fra 10:30-12:00.

08/08 Referat fra forrige møte
09/08 Organisering av forskningssentre ved UiS - fremlegges til drøftelse
10/08 Kvalitetssikring av søknadene om status som nasjonal forskerskole, saksfremlegg utarbeides i samarbeid med utdanningsavdelingen, på grunnlag av innkomne utkast fra fagmiljøene
1108 Presentasjon av insentivordninger ved andre universiteter i Norge og anbefalte forslag for UiS - notat fra Troels Jacobsen framlegges til drøftelse
12/08 Utfasing av temaområdene
13/08 Eventuelt

Innkalling og sakspapirer (pdf - 8 mb)

Sist oppdatert av (29.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol