Lederforum


Lederforum er en samling av alle faglige og administrative ledere ved universitetet fra topp til bunn, det vil si rektorat, dekaner, instituttledere, direktør, stabsdirektører, direktører for støtteenheter (FRES, FLEKS, UB) og fakultetsdirektører.

Det ble etablert høsten 2007 og har til hensikt å bedre kommunikasjonen og øke medvirkningen internt ved UiS, skape felles forståelse for UiS’ utfordringer og gi muligheten til å lære av hverandres erfaringer og praksis.

Lederforum har møte ca to ganger i semesteret og er en samling av FSG (Fagstrategisk gruppe, som består av alle faglige ledere) og ALM (Administrativ ledermøte, som består av administrative ledere).

Sist oppdatert av (23.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Lederforum 10. februar 2014: Utdanningsledelse

Stipendiat Marte Bratseth Johansen ved NTNU holdt en engasjerende innledning over temaet Utdanningsledelse i et studieprogramperspektiv. Se presentasjonen (pptx)