Medlemmer og observatører i LU


Medlemmer av læringsmiljøutvalget i studieåret 2018/19:

Det er styret som oppnevner medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg. I tråd med oppnevningene i RF 33/18 har læringsmiljøutvalget følgende sammensetning i studieåret 2018/2019:

Leder: 

 • Cathrine Johanne Sønvisen (studentmedlem, StOr-leder)

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen (utdanningsdirektør, fast sekretær)

Medlemmer:

 • Lene Borgen (eksternt medlem)
 • Joachim Børlie (studentmedlem, StOrs nestleder for læringsmiljø)
 • Marina Davidian (IT-direktør, representant for drift/infrastruktur)
 • Dag Husebø (prorektor, fast medlem)
 • Lone Litlehamar (fakultetsdirektørmedlem), med vara Karoline Holmboe Høibo (fakultetsdirektør)
 • Anne-Marie Lund (studentmedlem)
 • Brita Strand Rangnes (prodekanmedlem), med Leslie Leith Symington (prodekan) og Magne Olav Sydnes (prodekan) som vara
 • Jakob Ryen (studentmedlem)

Studentmedlemmene har rekkefølgerepresenterte vararepresentanter til læringsmiljøutvalget. Første vararepresentant er Erling Fredrik Strømme.

Faste observatører med talerett:

 • Frank Bremnes (SIS)
 • Roar I. Huseby (representant for drift/infrastruktur)
 • Gitte Kolstrup (Universitetesbiblioteket)
 • Maren Anne Kvaløy (studentombud)

Følgende har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Universitetsdirektøren
 • Fakultetsdiretørene
 • Kvalitetskontoret
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest

Tidligere sammensetninger av utvalget finner du på siden Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (09.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol