24.05.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Onsdag 24.05.2006 kl 13.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 04/06

Til stede: Eva Jacobsson, Benedikt Jager, David Wagner, Åsmund Hennig, Terje Blåsternes (bibliotek), Gro Helliesen (referent)

Forfall: Merja Stenroos, Ine Fintland


PU/SL sak 14/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og Instituttleder godkjenner referat og saksliste

   PU/SL sak 15/06 SEMESTERSTARTPROGRAM FOR HØSTEN 2006
   Programutvalget gikk gjennom semesterstartprogrammet for høsten. Det ble påpekt at det er ønskelig at de faglige som skal bidra med informasjon på felles informasjonsmøte for IKS i Arne Rettedalshus kl 10-12, bør være tilstede gjennom hele møtet, i tilfelle det blir uforutsette endringer i programmet underveis. Det ble også påpekt at fakultetsadminstrasjonen må bidra med en presentasjon av fakultetsadminstrative tjenester og personal.


   PU/SL sak 16/06 BIBLIOTEKKURS FOR STUDENTER HØSTEN 2006
   Terje Blåsternes fra Universitetsbiblioteket informerte om bibliotekkurs for studenter ved IKS. Evalueringen av kursene i fjor var svært god. Da ble det arrangert 10 kurs for IKS-studentene, og 133 studenter deltok. Kursene skal derfor tilbys studentene også i år.

   Biblioteket v/Terje B. må ha navn på faglige kontaktpersoner for emner, både på grunn- og fordypningsnivå så snart som mulig. Studiekoordinatorene ved IKS gir biblioteket denne informasjonen.
   Terje B. tar direkte kontakt med faglærerne for å få et nøyaktig tall på studentene, tidspunkt for kurs og lignende rett etter studiestart.

   Kurset planlegges å gå i de to siste ukene av september, uke 38/39.


   PU/SL sak 17/06 EMNEREVISJON 2006: PENSUMLISTER
   Gjennomgang av pensumlistene på de fleste emnene ved IKS. Ex.fac ble ikke gjennomgått, da pensumlistene her ikke var klare. Generelt var litteraturlistene noe mangelfulle, og oppsettet lite enhetlig. Studiekoordinator Ine Fintland går gjennom de siste viktigste endringene.


   PU/SL sak 18/06 EVENTUELT
   a) Sluttevaluering: Det ble påpekt tekniske problemer som har vanskeliggjort sluttevalueringen av emner ved IKS.
   b) Eva takker for seg som leder for programutvalget og instituttleder
   c) Åsmund går over til IAU til høsten og vil dermed ikke lenger være medlem av programutvalget. Programutvalget må finne en erstatning for ham.


   Sign.

   Eva Jakobsson
   Instituttleder

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol