16.02.07: Referat fra møte i programutvalget for idrett


REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR IDRETT

Tid: 16.02.07 kl. 1400-1545
Sted: K-166 HL

Tilstede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Gro Næsheim Bjørkvik
Atle Mjåtveit
Geirulf Tronerud

Studentrepresentanter:
Mari Rørheim, (2. år)

Andre:
Tone R. Knudsen (referent)PU-IDR 01/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU-IDR 02/07: EMNEBESKRIVELSER OG STUDIEPLANENDRINGER
PU-IDR 03/07: INNPASSINGSSAKER
PU-IDR 04/07: INTERNASJONALISERING
PU-IDR 05/07: PLANLEGGINGEN FOR STUDIEÅRET 2007/2008
PU-IDR 06/07: EVENTUELT
___________________________________________________________________________

PU/IDR 01/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Tronerud viste til PUsak 15/06 og etterlyste mandatet fra Giske.
Ellers var det ingen merknader til innkalling og referat.PU-IDR 02/07: EMNEBESKRIVELSER OG STUDIEPLANENDRINGER
Dokument i saken: Studieplan utdelt i møtet.
Mjåtveit orienterte om endringene som var gjort.

Konklusjon:
Faggruppen vurderer om det er behov for noen små justeringer og gjennomgår litteraturen på nytt.PU-IDR 03/07: INNPASSINGSSAKER
Dokument i saken: Notat fra Sidsel Vestrheim og 5 søknaderfra studentene.
Mjåtveit orienterte.
I prinsippet kan alle emnene i andre og tredje studieår, med unntak av oppgaven (20 sp),byttes ut med andre fag. 40 sp må være idrettsrelatert.

Konklusjon:
PU etterlyser midler til en studiekoordinator. Arbeidsmengden med innpassingssaker er økende, og det er behov for fastere regler.PU-IDR 04/07: INTERNASJONALISERING
Dokument i saken: Ingen
Giske orienterte.
Det foreligger nå et konkret tilbud om samarbeidsavtale med Ørebro.
Avtalen med Århus er ikke ferdig, men det kan bli aktuelt å samarbeide om felles moduler med tanke på lærer- og studentutveksling.PU-IDR 05/07: PLANLEGGINGEN FOR STUDIEÅRET 2007/2008
Dokument i saken: Ingen
Giske orienterte.
Hvis det ikke blir tilført ca. 2 ½ stilling må tilbud tas bort.
Fjellskiløping ble flyttet en uke, og det har ført til problemer for flere av studentene.

Konklusjon:
Det må lages et alternativt tilbud/opplegg for kurset i fjellskiløping.PU-IDR 04/07: EVENTUELT
Ingen saker


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol