20.3.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 20. mars 2006, kl. 1215-14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 2/06

Tilstede:
Eva Jakobsson
Olav Tysdal
Jon Skarpeid
Jørg Arne Jørgensen
Hans Eirik Aarek
Gro Njærheim
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 05/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 06.01.06.

PU/HK sak 06/06 TIDLIGDIALOG
Programutvalget gikk gjennom tidligdialogen.

Det har komt tilbakemeldinger om at det blir for mye med et skjema for hvert emne. Programutvalget anbefalte instituttleder om å sjekke med Stig Selmer-Andersen om det er mulig å lage et fellesskjema, slik at studentene bare trenger å fylle ut et skjema per semester. Pkt. 3-5 på skjemaet er felles for alle emner, og pkt. 1-2 kan for eksempel besvares med en kolonne for hvert emne.


PU/HK sak 07/06 ANTALL EKSAMENSFORSØK FOR EX.FAC.
Dokument i saken:
- E-post fra Gro Njærheim datert 7.3.06
- E-post fra Ine W. Fintland datert 8.3.06

Programutvalget anbefalte instituttleder å følge Dennis Askes råd om at en student kun kan ha tre forsøk i et ex.fac. emne, og kan dermed ikke få tre nye forsøk i et av de andre ex.fac. emnene ved UiS.


PU/HK sak 08/06 GODKJENNING AV EX.PHIL. TATT VED ANDRE INSTITUSJONER
Dokument i saken:
- E-post fra Jørg Arne Jørgensen datert 19.1.06
- Dekanvedtak for ex.fac.

Programutvalget vil trolig foreslå at dekan lager et tilsvarende vedtak om godkjenning av ex.phil. tilsvarende det som allerede finnes for ex.fac. Saken tas opp igjen i neste møte. Gro Njærheim finner referatet fra nasjonalt fagråd og sjekker med dekan og Gro Helliesen om det finnes tidligere vedtak på fakultetet.PU/HK sak 09/06 EVENTUELT
- Olav Tysdal minnet om at faglærer på historiefordypning som går høstsemesteret går av med pensjon til jul, og lurer på hva som skjer videre med dette kurset. Instituttleder ba historiegruppen diskutere om de skal forsette kurset, eller om de skal endre på det, f.eks. gjøre noe lignende som krl gjør på sin fordypning.
- Gro Njærheim spurte om ex.phil. skal fortsette å gå både høst og vår. Instituttleder presiserte at ex.phil. kun skal gå om høstsen.Gro Njærheim
referent

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol