08.05.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 08. mai 2006, kl. 1215-14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 3/06

Tilstede:
Eva Jakobsson
Olav Tysdal
Jørg Arne Jørgensen
Hans Eirik Aarek
Gro Njærheim

Forfall: Jon Skarpeid
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 10/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 20.03.06.


PU/HK sak 11/06 GODKJENNING AV EX.PHIL. TATT VED ANDRE INSTITUSJONER
Programutvalget anbefalte instituttleder at dekan lager et vedtak om godkjenning av ex.phil. tilsvarende det som allerede finnes for ex.fac.


PU/HK sak 12/06 EMNEREVISJON – OPPFØLGING AV ANMERKNINGER GITT AV UTDANNINGSUTVALGET
Programutvalget gikk gjennom notatet fra utdanningsavdelingen og oppfølgingsnotatet som instituttet sendte til dekan 20.4.06. Saken ble tatt til orientering.


PU/HK sak 13/06 DE NYE HISTORIEEMNENE – VEKTINGSREDUKSJON OG MULIGHET FOR FULLFØRING MED GAMLE HISTORIEEMNER
Programutvalget besluttet sammen med instituttleder at det ikke går an å fullføre historie årsstudium fra studieåret 05/06 eller tidligere med de nye emnene som begynner høsten 2006. Studentene må ta hele årsstudiet på ny.

Programutvalget rådet instituttleder til å utsette de ekstraordinære eksamenene i HIS150 og HIS160 fra høsten 2006 til våren 2007. Instituttleder ba Gro Njærheim om å ordne dette.


PU/HK sak 14/06 EVENTUELT
- Sluttevalueringen var ikke ferdig på grunn av datatrøbbel. Saken tas opp i neste programutvalg.
- Eva Jakobsson begynner i ny stilling ved SV-fakultetet over sommeren. Programutvalget ønsker henne lykke til.


Gro Njærheim
referent

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol