12.6.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 12. juni 2006, kl. 1215-14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 4/06

Tilstede:
Harald Høie
Olav Tysdal
Jørg Arne Jørgensen
Hans Eirik Aarek
Jon Skarpeid
Gro Njærheim
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 15/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 08.05.06.


PU/HK sak 16/06 SLUTTEVALUERING
Programutvalget gikk gjennom tallene som Høie delte du på møte og saken ble tatt til orientering.


PU/HK sak 17/06 SEMESTERSTART
Programutvalget gikk gjennom programmet for semesterstart. Rom og tidspunkt for informasjonsmøtene er på plass og forelesningsstart er i uke 34. Fagkoordinatorene ble bedt om å snakke med faglærerne om de fagvise orienteringene.


PU/HK sak 18/06 MØTEPLAN FOR HØSTEN
Programutvalget satte opp fire møter for høstsemesteret:
Mandag 4. september
Mandag 2. oktober
Mandag 6. november
Mandag 4. desember

Alle møtene begynner kl. 12.15.


PU/HK sak 19/06 EVENTUELT
- §1.e om krav til omfang i det interne reglementet for innleveringer ble diskutert. Programutvalget ønsker at studentene må skrive antall ord oppgavene har (ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste) på det obligatoriske erklæringsskjemaet. Njærheim sjekker om dette må godkjennes av dekan først.


Gro Njærheim
referent


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol