02.10.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 02. oktober 2006, kl. 12.15 – 14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 06/06

Tilstede:
Harald Høie
Olav Tysdal
Fartein Valen-Sendstad
Hans Eirik Aarek
Jørg Arne Jørgensen
Terje Blåsternes
Rune Valen
Gro Njærheim
____________________________________________________________________________________


PU/HK sak 26/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 04.09.06


PU/HK sak 27/06 STUDIETILBUDSKATALOG
Programutvalget foreslo at fagkoordinatorene skulle be faglærerne om å se gjennom studietilbudskatalogen for 06/07 og gi beskjed til Jørgensen dersom det er noe som må endres/tas bort/nytt som skal inn i katalogen for 07/08.


PU/HK sak 28/06 MÅLTALL/OPPTAKSTALL
Programutvalget gikk gjennom studenttallene som ble delt ut på møte.

Tallene totalt for historie og krl bra, men tallet på studenter for bachelor i krl er tynt. De fleste studentene velger årsstudiet. Valen-Sendstad nevnte at Misjonshøgskolen tilbyr mastergrad og at UiS kun tilbyr krl fordypning på vårsemesteret som mulige forklaringer på at studentene foretrekker årsstudier fremfor 3-årig bachelor.

Programutvalget tok tallene til orientering.


PU/HK sak 29/06 EVENTUELT
Orienteringssaker fra Høie:
1. Det er 9 søkere til 1. amanuensisstillingen i historie
2. Pga. stort antall timer innstilles Sæther fra timelærer til 100% stilling på krl.


Gro Njærheim
referent


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol