06.11.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 06. november 2006, kl. 12.15 – 14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 07/06

Tilstede:
Harald Høie
Olav Tysdal
Hans Eirik Aarek
Fartein Valen-Sendstad
Jørg Arne Jørgensen
Gro Njærheim
Forfall: Rune Valen
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 30/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 02.10.06 med følgende endringer:

Sak 28/06: …Misjonshøgskolen tilbyr mastergrad… (ikke hovedfag)
Sak 29/06: Det var 9 søkere til stillingen i historie


PU/HK sak 31/06 TIDLIGDIALOG
Programutvalget besluttet å ta saken opp i neste møte når Rune Valen er tilbake.


PU/HK sak 32/06 HISTORIE FORDYPNING
Sak: Uklart skille mellom 10 sp emne og 20 sp emne. Emnene har samme pensum. Bør de gjøres om til et emne på 30 sp?
Programutvalget gikk gjennom søknad om oppretting av fordypningsemne (delt ut på møte) som er sendt til dekan. I søknaden er det foreslått at historie fordypning skal bestå av følgende to emner:

   - Høsten: Europeisk migrasjonshistorie, 30 sp
   - Våren: Vikingtid i Norge og Europa og tidlig norsk rikssamling, 30 sp

   Programutvalget besluttet å støtte søknaden.


   PU/HK sak 33/06 EVENTUELT
   Harald Høie fortalte at ledelsen har bestemt at ex.phil. skal endres . Ordningen i dag fungerer ikke og vi ønsker å få flere studenter på emnet.
   Følgende tiltak ble foreslått:

   - Ex.phil. lyses ut.
   - Mer ordinært opplegg/noenlunde lik ex.phil. som ved andre universitet
   - Endringer i pensum
   - Flere faglærere inn
   - Ekstern vurdering av nytt ex.phil. forslag før iverksetting

   Høie kommer til å fremme et utkast med forslag til endringer på et møte sammen med dekan og faglærer om kort tid.

   Programutvalget rådet Høie til å ta fatt i de punktene som kom frem i møte.

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol