04.12.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 04. desember 2006, kl. 12.15 – 14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 08/06


Tilstede:
Harald Høie
Olav Tysdal
Hans Eirik Aarek
Fartein Valen-Sendstad
Gro Njærheim
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, sak 35/06
Geir Skeie, sak 35/06
John Roscoe, sak 35/06
Hans Olav Enger, sak 35/06
Forfall:
Rune Valen
Jørg Arne Jørgensen
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 34/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 06.11.06.


PU/HK sak 35/06 EX.PHIL.
Dokument i saken:
- Høie delte ut et internt notat om ex.phil. på møte.

Instituttleder ønsker å styrke satsingen på ex.phil. for få flere søkere/studenter på emnet.

Ex.phil. ble ikke lyst ut som eget studie høsten 2006 da det var bestemt at emnet kun skulle tilbys bachelorstudentene. Dette resulterte i få studenter. Fra høsten 2007 vil ex.phil. bli lyst ut som eget studie.

Møtedeltakerne diskuterte saken og kom med følgende forslag:

   - Bør ex.phil. legges til første semester? Mange studenter slutter på bachelorstudiene, og ex.phil. kommer først i tredje semester. (Høsten 2003 var ex.phil. og ex.fac. en del av første semester og ble da vurdert til at dette var for tungt for studentene).
     - Dersom det er like stort frafall på årsstudiene er det ikke bachelorløpet det er noe i veien med.

     - Sette sperre etter 1 år på årsstudier for å få studentene inn i 3-årig bachelorgrad. Dette praktiseres andre steder.

     - Andre filosofer som Aristoteles og Platon bør komme inn i pensum. Sammenlignet med andre institusjoner har ex.phil. ved UiS minst pensum.

     - Universitetet i Tromsø skal gå fra 15 sp til 10 sp ex.phil. De har store diskusjoner på hva som skal kuttes ned. Kan være interessant å se hva de kommer frem til.

     - Antall forelesningstimer ved UiS er mye lavere enn ved andre institusjoner. Kanskje vi bør holde flere forelesninger?

     - UiS burde ha fordypningsstudie i filosofi

     Programutvalget rådet Høie til å sette ned en komité som skal jobbe videre med saken.


     PU/HK sak 36/06 TIDLIGDIALOG
     Programutvalget besluttet å ta saken opp i neste møte når Rune Valen er tilbake.


     PU/HK sak 37/06 BACHELORSTUDIENE
     Programutvalget besluttet å ta saken opp i neste møte når Rune Valen er tilbake.


     PU/HK sak 38/06 EMNEREVISJON
     Emnerevisjonen for studieåret 2007/08 er satt i gang. Faglærerne har fått frist til 31.1.07. Programutvalget vil komme tilbake til saken over nyttår.


     PU/HK sak 39/06 MØTEPLAN FOR VÅREN
     Programutvalget besluttet at Gro Njærheim sender ut forslag til møtedatoer for våren.


     PU/HK sak 40/06 EVENTUELT
     Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt.

   Sist oppdatert av (07.12.2007)

   Skriv ut artikkel print symbol