13.03.07: Referat fra møte i programutvalget for allmennlærerutdanningen


Tid:
kl. 1200 - 1300
Sted:
HL K-166
Til stede:
Vitenskapelig ansatte :
Rune Giske (leder)
Lars Helle
Cato Tveit
Olav Vaagen
Studentrepresentanter:
Lena Bøgwald (kom kl. 1240)
Christan Tvedt
Andre:
Kari Lise Fuglesang
Tone R. Knudsen (referent)
Forfall:
Torunn Paulsen Dagsland
________________________________________________________________________________________________
PU- ALU 08/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU- ALU 09/07: PLAN FOR OPPFØLGING AV NOKUT EVALUERINGEN
PU- ALU 10/07: TIDFESTING AV PRAKSISPERIODENE
PU- ALU 11/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________
PU- ALU 08/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Det var ingen merknader til innkallingen.
Referatet ble godkjent med en merknad:
Det bør presiseres at problemet med høy strykprosent bare ble luftet på møtet, og at det vil bli tatt opp som egen sak senere.


PU-ALU 09/07: PLAN FOR OPPFØLGING AV NOKUT EVALUERINGEN
Dokument i saken: Oppfølgingsplan for allmennlærerutdanningen ved UiS

Giske orienterte.
PU hadde kommentarer til en del av punktene i planen, og mente den burde vært tatt opp til diskusjon før den ble sendt til departementet

  Konklusjon:
  PU tar saken til orientering.


  PU-ALU 10/07: TIDFESTING AV PRAKSISPERIODENE
  Dokument i saken : Ingen
  Møte om praksis blir avholdt førstkommende fredag. Deretter er planen klar til utsending.


  PU-ALU 11/07: EVENTUELT
  Ingen saker

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol