Ledermøter ved Det humanistiske fakultet


Her finner du referater fra ledermøter ved Det humanistiske fakultet. Dokumentene foreligger i pdf-format.

Referater fra møter i 2012:

24. januar (uke 4)
31. januar (uke 5)
7. februar
 (uke 6)
14. februar (uke 7)
28. februar (uke 9)
6. mars (uke 10)
5. juni (uke 23)
12. juni (uke 24)
19. juni (uke 25)
21. august (uke 34)
11. september (uke 37)
18. september (uke 38) 
16. oktober (uke 42)
23. oktober (uke 43)
30. oktober (uke 44)
6. november (uke 45)
27. november (uke 48)


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (13.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
LEDERMØTER

Dekan, fakultetsdirektør, instituttledere og senterledere møtes én gang i uken ved Det humanistiske fakultet. Disse møtene er tirsdag formiddag med få unntak.

Referater fra tidligere år

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006