LEDERMØTER

Dekan, fakultetsdirektør, instituttledere og senterledere møtes én gang i uken ved Det humanistiske fakultet. Disse møtene er tirsdag formiddag med få unntak.

Referater fra tidligere år

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006