Innkallinger og møtebøker 2013


Her ligger innkallinger til og møtebøker fra møter i KU-HUM. Fra høsten 2014 vil også sakspapirer legges ut sammen med innkallingen.

2013

Innkalling 22.10 2013 (pdf)  Møtebok 22.10 2013 (pdf)

Innkalling 10.9 2013 (pdf)    Møtebok 10.9 2013 (pdf)

Innkalling 28.5 2013 (pdf)    Møtebok 28.5 2013 (pdf)

Innkalling 16.4 2013 (pdf)    Møtebok 16.4 2013 (pdf)

Innkalling 19.3 2013 (pdf)    Møtebok 19.3 2013 (pdf)

Innkalling 26.2 2013 (pdf)    Møtebok 26.2 2013 (pdf)

Innkalling 5.2 2013     (pdf)  Møtebok 5.2 2013 (pdf)

Innkalling 15.1 2013 (pdf)    Møtebok 15.1 2013 (pdf)


Sist oppdatert av Hallvor Lyngstad (03.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol