Medlemmer i kvalitetsutvalget 2015/2016


Kvalitetsutvalet ved Det humanistiske fakultet har følgende medlemmer i studieåret 2015/2016

Prodekan for undervisning: Jorunn Melberg, utvalgets leder

Studentrepresentant Jørgen Jacobsson

Studentrepresentant Mona Saxeide

Instituttleder IGIS: Elin Marie Thuen

Instituttleder IBU: Rudy Garred

Instituttleder IKS: Odd Magne Bakke

Instituttleder IMD: Dag Jostein Nordaker

Bibliotekets representant: Terje Blåsternes

 

Fakultetets kvalitetskoordinator: Fredrik Normann Skår, saksbehandler og referent

Kontorsjef fag- og studiesaker Aslaug Margareth Lunde, saksbehandler
 

Ellers møter dekan, fakultetsdirektør, kontorsjefer ved enhetene og studiekoordinatorer etter behov.


Sist oppdatert av Fredrik Normann Skår (02.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol