Innkallinger, sakspapirer og møtebøker for Kvalitetsutvalget ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Her ligger innkallinger til og møtebøker fra møter i KU-HUM i 2015, 2016 og 2017 og i KU-UH fra høsten 2017

Etter styrevedtak skal alle fakulteter ha et kvalitetsutvalg. Styret har også bestemt kvalitetsutvalgets hovedoppgave, særlige ansvar og sammensetning.

2018:

Innkalling 13. mars 2018

 

 

Sak 8/18 Møtebok fra møte 30. januar 2018

 

 

Sak 9/18 Studiebarometeret 2017

 

Sak 10/18 Orienteringssaker

 

 

Møtebok kommer

 

 

Innkalling 30. januar 2018

 

 

Sak 2/18 Møtebok KU-UH 12. desember 2017

 

Sak 3/18 Kvalitetsrapport 2017 og tiltaksliste 2018

 

Sak 4/18 orienteringssaker

 

 

Møtebok kommer

 

 

2017

 

Innkalling 14. mars 2017  

Sak 7/17 Møtebok 24. januar 2017

Sak 8/17 Studentene orienterer - denne gang FIKS

Sak 9/17 Føringer for emne- og programrevisjonen for studieåret 18/19          

Sak 10/17 For sen sensur -omfang og tiltak for forbedring

Sak 11/17 Studiebarometeret 2016

Sak 12/17 Orienteringssaker  

Møtebok 14. mars 2017

 

 

 

 

Innkalling 30. mai 2017

Sak 15/17 Møtebok 14. mars 2017

Sak 16/17 Prosjekt 2019 - reakkreditering av studieprogrammer før 2019

Sak 17/17 Dekanens utviklingsmidler

Sak 18/17 Møteplan KU-HUM høsten 2017

Sak 19/17 del 1 Orienteringssak: UU 12 17

Sak 19/17 del 2 Orienteringssak om EPR

 

 

 

 

 

2017:

 Møte 12. desember 2017:

 

Innkalling 12. desember 2017

Sak 37/17 Møtebok 24. oktober 2017

Sak 23/17 Studentene orienterer - denne gang Pedagogstudentene

Sak 39/17 Emne- og programrevisjon for studieåret 18/19:

Sak 41/17 prolongering av KUs funksjonstid og møteplan våren 2018

Sak 42/17 Orienteringssaker

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling 24. januar 2017  

Sak 2/17 Møtebok 9. desember 2016

Sak 3/17 Kvalitetsrapport 2017 og tiltaksliste 2017

Sak 4/17 Orienteringssaker

Orienteringssaker del 2: Instituttenes kvalitetsrapporter for 2016

Orienteringssaker del 3: Høringssvar fra alle fakultetene om høring fra StOr vedrørende sanksjoner ved for sen sensur

Møtebok 24. januar 2017

 

 

 

Innkalling 14. mars 2017  

Sak 7/17 Møtebok 24. januar 2017

Sak 8/17 Studentene orienterer - denne gang FIKS

Sak 9/17 Føringer for emne- og programrevisjonen for studieåret 18/19          

Sak 10/17 For sen sensur -omfang og tiltak for forbedring

Sak 11/17 Studiebarometeret 2016

Sak 12/17 Orienteringssaker  

Møtebok 14. mars 2017

 

 

 

 

Innkalling 30. mai 2017

Sak 15/17 Møtebok 14. mars 2017

Sak 16/17 Prosjekt 2019 - reakkreditering av studieprogrammer før 2019

Sak 17/17 Dekanens utviklingsmidler

Sak 18/17 Møteplan KU-HUM høsten 2017

Sak 19/17 del 1 Orienteringssak: UU 12 17

Sak 19/17 del 2 Orienteringssak om EPR

 

 

 

 

 

 

Innkalling 19. september 2017

Sak 22/17 Møtebok 31. mai 2017

Sak 23/17 Studentene orienterer - denne gang Pedagogstudentene

Sak 24/17 Prosjekt 2019 - reakkreditering av studieprogrammer før 2019

Sak 25/17 Orientering om programevaluering av Praktisk pedagogisk utdanning, IKS

 

 

_Møtebok KU-UH 19.september 2017

 

 

Innkalling 24. oktober 2017

Sak 29/17 Møtebok fra møte i KU-UH 19. september 2017

 

Sak 23/17 Studentene orienterer (utsatt fra forrige møte) - denne gang Pedagogstudentene

 

Sak 31/17  Erfaringsbasert Mastergradsprogram lærerspesiealist_

 

Sak 32/17 Nye emner GLU:

 

Sak 33/17 Etablering av emnet helse og fysisk aktivitet 

 

_Sak 34/17 Studiebarometeret 2016 Oppfølging:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling 12. desember 2017

Sak 37/17 Møtebok 24. oktober 2017

Sak 23/17 Studentene orienterer - denne gang Pedagogstudentene

Sak 39/17 Emne- og programrevisjon for studieåret 18/19:

Sak 41/17 prolongeringav KUs funksjonstid og møteplan våren 2018

Sak 42/17 Orienteringssaker

 

 

 

 

 

 

 

 

2016:

Innkallinger Sakspapirer Møtebøker

 

Innkalling 14. mars 2017

 

Sak 3/16 Kvalitetsrapport 2015 og tiltaksliste 2016

Sak 3/16 Vedlegg: Kvalitetsrapport 2015 og tiltaksliste 2016

Sak 4/16 Høring KDs studiekvalitetsforskrift

Sak 4/16 Vedlegg

Sak 5/15 Orienteringssaker A

Sak 5/15 orienteringssaker B

Møtebok 26. januar 2016
Innkalling 19. april 2016

Sak 8/16 Møtebok 26. januar 2016

Sak 9/16 Dekanens utviklingsmidler 2016

Sak 10/16 Studiebarometeret 2015

Sak 11/16 Orienteringssaker

Møtebok 19. april 2016
Innkalling 31. mai 2016

Sak 15/16 Dekanens utviklingsmidler 2016 del 2

Sak 16/16 Sensorveiledninger ved HUM - diskusjonssak

Sak 17/16 Rutinebeskrivelse Studiebarometeret

Sak 18/16 Pilotptosjekt dialogbasert evaluering

Sak 19/16 Møteplan Kvalitetsutvalget høsten 2016 og datoer for Forum for studentaktiv undervisning

Sak 20/16 Orienteringssaker

 

 
Innkalling 6. september 2016

Sak 23/16 Møtebok 31. mai 2016

Sak 24/16 Dialogbasert sluttevaluering av emnene

Sak 26/16 Orienteringssaker 

vedlegg: orientering om studiebarometeret

 
Innkalling 18. oktober 2016

Sak 29/16 Møtebok 6. september

 

Sak 30/16 Etablering av femårige grunnskolelærerutdanninger

Sak 30/16 VL 1 Søknader

Sak 30/16 VL 2 Studieplan GLU 1 deltid

Sak 30/16 VL 3 Studieplan GLU 1

Sak 30/16 VL 4 Studieplan GLU 2

Sak 30/16 VL 5 Forskrift

Sak 30/16 VL 6 Vitnemål og Diploma Supplement

Sak 30/16 VL 7 Internasjonale avtaler og praksisavtaler

Sak 30/16 VL 8 Faglig bidrag og ressurser

Sak 30/16 VL 9 Rundskriv

 

Sak 31/16 Praktisk-pedagogisk utdanning IKS

Sak 32/16 Praktisk-pedagogisk utdanning IMD - navneendring

Sak 33/16 Master i utøvende musikk deltid

Sak 34/16 Temamøte om NOKUT-forskriften

Sak 35/16 Orienteringssaker

 

 

-
Innkalling 9. desember 2016

Sak 38/16 Møtebok 18. oktober 2016

Sak 39/16 Emne- og programrevisjon studieåret 17/18

Sak 40/16 Praktisk pedagogisk utdanning IMD

Sak 41/16 Møteplan KU-HUM og Forum for studentaktive undervisningsformer våren 2017

Sak 42/16 Orienteringssaker

 
 

 

 

 

 

 

2015:

Innkallinger Sakspapirer Møtebøker
Innkalling sirkulasjonsmøte januar 2015 Sakspapirer sirkulasjonsmøte januar 2015 Møtebok sirkulasjonsmøte januar 2015
Innkalling 24.2.15 Sakspapirer 24. februar 2015 Møtebok 24. februar 2015
Innkalling 12.05.15 Sakspapirer 12. mai 2015 Møtebok 12. mai 2015
Innkalling 2. juni 2015

Sak 19/15 Revisjon bachelor i utøvende musikk del 1

Sak 19/15 Revisjon bachelor i utøvende musikk del 2

Sak 20/15 Årshjul skikkethetsinfo

Sak 21/15 Møteplan høsten 2015

 

Møtebok 2. juni 2015
Innkalling 22. september 2015 Sakspapirer 22.september 2015 _Møtebok 22. september 2015
Innkalling 27. oktober 2015

Sak 33/15 Årshjul for evalueringer på HUM

Sak 34/15 programevalueringer i 2016

Sak 35/15 Orienteringssaker

Møtebok 27. oktober 2015
Innkalling 8. desember 2015

Sak 39/15 EPR 16/17 del 1

EPR del 2 IGIS, IBU og IMD

EPR del 3: IKS

Sak 40/15 Møteplan KU og Forum våren 2016

Sak 41/15 Orienteringssaker

 

 

 

 

Møtebok 8. desember 2015
 

 

 
     

 

        

 

 

 


Sist oppdatert av Fredrik Normann Skår (06.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol