Instituttrådet ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk


Her er oversikt over møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra instituttrådet (dokumentene er i pdf-format)

Dato Møteinnkalling og saksliste 2010-2011 Referat
 03.09.10

Møteinnkalling
Sak 57-10 Godkjenning Praksisveiledning
Sak 57-10 vedlegg
Sak 58-10 Godkjenning Bare barnemat
Sak 58-10 vedlegg
Sak 59-10 Prioritering stipendiat- og postdocstillinger
Sak 60-10 Godkjenning kvalitetsrapport IAS 2009-10
Sak 61-10 Innstilling opptaksrammer
Sak 62 Eventuelt (måltall FoU)

 
 08.10.10    
 05.11.10    
 26.11.10    
 04.02.11    
 04.03.11    
08.04.11    
29.04.11    

 

Dato Møteinnkalling og saksliste 2009-2010
Referat
08.01.10

 Møteinnkalling
Sak 03-10 Modeller for grunnskolelærerutdanningen
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

 Referat
 19.02.10

 Møteinnkalling
Vedlegg 1 Saksfremlegg samlet
Vedlegg 2 Emneplan Elevvurdering
Vedlegg 3 Emneplan Teknologi og forskningslære 1 og 2
Vedlegg 4 RLE 10 stp
Vedlegg 5 Mat og helse del 2
Vedlegg 6 Lesing del 2
Vedlegg 7 Budsjett 2010 del 1
Vedlegg 8 Budsjett 2010 del 2

 Referat
 26.03.10

Møteinnkalling
21-10 saksfremlegg BA idrett
21-10 studieplan BA idrett
22-10 emnebeskrivelse ALU 140
23-10 saksfremlegg samf.fag
23-10 emnebeskrivelser samf.fag
24-10 saksfremlegg MA mat.did
24-10 studieplan MA mat.did.
25-10 emnebeskrivelser mat og helse
25-10 saksfremlegg mat og helse

 Referat
 23.04.10 Møteinnkalling
Saksfremlegg vedrørende alle utkast til emnebeskrivelser
 Referat
 28.05.10

 Møteinnkalling
47-10 søkertall
47-10 søkertall lokalt
IR 49-10 vedlegg 1
IR 49-10 vedlegg 2
IR 49-10 vedlegg 3
IR 51-10 vedlegg - orientering
IR 52-10 veiledn for praksislærere
IR 53-10 utkast strategiplan

 https://ansatt.uis.no/getfile.php/1328695/Styrer%2C%20r%C3%A5d%20og%20utvalg/HF-fakultet/Instituttr%C3%A5d/Referat%20IR%20280510.docx

 

 


Sist oppdatert av (16.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer

Elin Thuen, leder
Rune Giske, vitenskapelig ansatt
Gro Næsheim-Bjørkvik, vitenskapelig ansatt
Natalia Blank, vitenskapelig ansatt
Michael Efteland Øgreid, student
Ulf Nystuden, student
Tone Knudsen, adm.repr
Olava Nødland, bibl., observatør
Birgitte Tysdal, referent