Fakultetsråd - innkalling og referat


Møter i 2011:
 

Dato:

Dokumentasjon [pdf]:

26.05.11

 
Referat 26. mai 2011

Innkalling med sakliste

Sak 11/11
Arbeid med fakultær handlingsplan 2012-2014 - statusrapport pr. 13. mai 2011

Sak 12/11
Status arbeidet med bemanningsplaner

Sak 13/11
Tertialregnskap - Det humanistiske fakultet

Sak 14/11
Forslag til eksterne representanter i Fakultetsstyret fra 01.08.11
(Se innkallingen)

Sak 15/11 Referat- og orienteringssaker
b) Felles studietilbud og forskning innen feltet "Religion, kultur og globalisering". Samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, UiS og Misjonshøgskolen.
 
 

22.03.11


Referat 22.03.2011

Innkalling med sakliste

Sak 3/11
Regnskap 2010 og budsjettoppstilling 2011

Sak 4/11
Utvikling av bemanningsplaner som ledd i Bofu-prosessen

Sak 5/11
Universitetsstrategien 2020 - Arbeid med fakultær handlingsplan 2012-2014
Ettersendte vedlegg:
Vedlegg 3 Fakultetsvise prognoser for statlig bevilgning 2010-2014
Vedlegg 4 Risikovurdering av Strategidokument for UiS 2011-2020

Sak 6/11
Orientering om valg og oppnevning til fakultetsstyret og institutt-/senterstyrene

Sak 07/11 Referat- og orienteringssaker
c) Møtebok fra Styret 15.02.11
d) Kandidatundersøkelsen 2010 (kommer)

 

 

Møter i 2010:

Dato:

Dokumentasjon [pdf]:

21.12.10  
 Referat 21.12.2010 

 Innkalling med sakliste
 
28.09.10


Referat 28.09.10

Innkalling med sakliste

Sak 24/10
Orientering om styrevedtak - mandat og sammensetning av fakultets-, institutt- og senterstyrer

Sak 25/10
Kvalitetsrapport 2009/2010

Sak 26/10
Regnskapsrapport 2. tertial og årsprognose

Sak 27/10
Budsjett 2011/Status budsjettarbeidet

Sak 28/10
Referat- og orienteringssaker

 

25.05.10


Referat

Innkalling med sakliste

Sak 16/10 Omlegging av studieplaner - Institutt for musikk og dans

Sak 17/10 Regnskap 1. tertial 2010 - Det humanistiske fakultet

Sak 18/10 BOFU-rapport nr. 3 - pr. 31.05.10

Sak 18/10 Notatet "Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS", fra fremmedspråkmiljøet, ble delt ut i møtet.
 

04.05.10


Referat

Utdelt i møtet:
Regionalt samarbeid om de nye  grunnskolelærerutdanningene. Rapport til KD pr. 1. mai 2010

Søkerstatistikk 2010-2011


Innkalling med saksvedlegg

Ettersending til sak 10/10:
Ny grunnskolelærerutdanning fra høsten 2010 

(FR-HUM sak 12/10 b) Møtebok fra Styret for UiS: se nettsider for Styret)
 

16.02.10

 
Referat med høringsuttalelse styring og ledelse

Innkalling med saksvedlegg

Vedlegg til FR-HUM sak 03/10: Høringsbrev fremtidig styring og ledelsesmodell ved UiS

  Møter i 2009:

 

Dato:

Dokumentasjon [pdf]:

22.12.09

Referat

Ettersending:
Sak 36/09 Budsjett 2010 og Balansert omstilling for utvikling (Bofu) - Det humanistiske fakultet

Sak 37/09 c) Orientering om emnerevisjonen våren 2010

Innkalling med saksvedlegg

 

29.09.09

 Referat

 Innkalling med saksvedlegg

25.08.09

 Referat

Innkalling med saksvedlegg

13.08.09

Referat

Innkalling med saksvedlegg

26.05.09

 Innkalling med saksvedlegg

 Sak 14/09 Regnskap 2009 - 1. terial (ettersendt)

Referat

03.03.09

Innkalling med saksvedlegg

Referat

 

Møter i 2008:

 

Dato: Dokumentasjon [pdf]:
16.12.2008

Innkalling med saksvedlegg
Sak 33/08 Budsjett
Referat

22.10.2008 Innkalling med saksvedlegg
Kvalitetsrapport 2007/2008
Referat (pdf 122 kb)
20.05.2008 Innkalling med saksvedlegg
Referat
04.03.2008 Innkalling med saksvedlegg
Referat

 

 

Møter i 2007:

Dato Dokumentasjon
27.11.07 Referat (53,5 kb)
30.10.07 Referat (105, 8kb)
29.05.07 Referat (53 kb)
16.05.07 Referat (36 kb)
Vedlegg FR-HUM sak 16/07(74,64 kb)
17.04.07 Referat (42,5 kb)
30.01.07 Referat (43kb)
Vedlegg sak 05/07a (201,36 kb)
19.12.06 Referat (44 kb)
16.11.06 Referat (35 kb)
24.10.06 Referat (37,5 kb)
19.09.06 Referat (69,5 kb)
Sak 17/06 (24 kb)
Høringsuttalelse (20, 5 kb)
 09.05.06 Referat (69 kb)
31.01.06 Referat (59,5 kb)

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol