Attføringsutvalget


Attføringsutvalgets mandat:

  • Behandle enkeltsaker – og finne mulige arbeidsoppgaver i tråd med arbeidstakeres og fastlegge funksjonsvurdering 
  • Være rådgivende organ overfor arbeidsmiljøutvalget i saker som har tilknytning til attføringsspørsmål
  • Følge opp og evaluere utviklingen av igangsatte tiltak i saker som har vært behandlet i attføringsutvalget.
  • Være rådgivende organ mht. til bruk av interne attføringsmidler 
  • Utarbeide årsrapport til arbeidsmiljøutvalget om attføringsutvalgets arbeid

Attføringsutvalgets medlemmer har taushetsplikt – både mens de sitter i utvalget – og etter at de har fratrådt. 

Utvalget er sammensatt av:

  • en representant fra ledelsen (oppnevnes av arbeidsmiljjøutvalget)
  • en representant fra personalavdelingen (oppnevnes av personaldirektør)
  • en representant fra de ansatte (oppnenves av tjenestemannsorganisasjonene)
  • en representant fra bedriftshelsetjenesten
  • en representant fra NAV

Kontaktperson for attføringsutvalget er Yngvil Kvam i personalavdelingen epost: yngvil.kvam@uis.no , tlf: 51 83 30 22

Årsrapport 2007


Sist oppdatert av (26.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol