Arbeidsmiljøutvalget


Arbeidsmiljøtvalget (AMU) skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver framgår av arbeidsmiljølovens § 7-2. Av denne framgår at arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøutvalget har åtte medlemmer: Fire arbeidgiverrepresentantersom oppnevnes av universitetsdirektøren og fire arbeidsgiverrepresentanter som oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene.

 

Medlemmer i perioden 01.08.2016-31.07.2018

Arbeidsgiverrepresentanter:

  • Universitetsdirektør Ole Ringdal
  • Fakultetsdirektør Lone Litlehamar
  • Fakultetsdirektør Gro Sokn
  • Instituttleder Odd Magne Bakke

HR-direktør Halfdan Hagen er personlig varamedlem for universitetsdirektør.
Avdelingsdirektør Tor Magnus Vestrheim er 1. varamedlem og utdanningsdirektør Veslemøy Hagen 2. varamedlem for de øvrige arbeidsgiverrepresentantene.

 

Arbeidstakerrepresentanter:

  • Fast medlem: IKT opplæringskonsulent / hovedverneombud Jon Bjelland - Varamedlem: Førstekonsulent Margot Amelia Treen
  • Fast medlem: Seniorkonsulent Anne Marit Aspenes - Varamedlem: Malerikonservator Hilde Smestad Moore 
  • Fast medlem: Førstelektor Åge Hultgren -   Varamedlem: Førsteamanuensis Lise Karin Meling
  • Fast medlem: Seniorrådgiver Michael Brune - Varamedlem: Juridisk rådgiver Heidi Fosse Mathisen


Leder fram til 31.07.2018:  Lone Litlehamar

Nestleder fram til 31.07.2018: Odd Magne Bakke

Sekretariat for utvalget er senior HMS-rådgiver Gry Åse Tjørhom, HR-avdelingen


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (27.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol