Studieprogramutvalg ved SV


Møtekalender for høsten:

  • Møte 30. august – 12 -14
  • Møte 8. november – 12 -14

Sakslist og referat


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (06.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer:

Turid Borgen, prodekan for utdanning (leder utvalget)
Oluf Langhelle, studieprogramleder IMS
Elisabeth Enoksen, studieprogramleder IS
Åse Helene Dagsland, NHS
Atle Bråthen, vitenskapelig personale
Mirjam Brigitte Haidler, administrativt personale
To studentrepresentanter (nye fra august 2018)
Lena Forgaard, sekretær for utvalget