Doktorgradsutvalg


Her publiseres innkalling, sakspapir og møtebok i forbindelse med møter i Doktorgradsutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Våren 2018

02.02.2018 - innkalling og saksliste - referat


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (05.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Møteplan høst 2018


30. august

20. september

25. oktober

29. november

Frist for innsendelse av saker til doktorgradsutvalget er 14 dager før møtedato.

Møteplan høst 2018


30. august

20. september

25. oktober

29. november

Frist for innsendelse av saker til doktorgradsutvalget er 14 dager før møtedato.

Medlemmer 2018-2021

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder:
p.t. Henriette Thune,
prodekan for forskning

Avdeling for omsorg og etikk:
Bodil Furnes, professor
Margareth Kristoffersen, 
førsteamanuensis
vara: Kirsten Lode

førsteamanuensis

Avdeling for kvalitet og helseteknologi:
Siri Wiig, professor
Stephen Sollid, 
førsteamanuensis
vara: Kristin H. Urstad, 
førsteamanuensis

Avdeling for folkehelse:
Marianne Storm, professor
Kolbjørn Brønnick, professor
vara: Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis

Ph.d.-kandidat tilknyttet HV:
Oda Karin Nordfonn (observatør)