Doktorgradsutvalg


Her publiseres innkalling, sakspapir og møtebok i forbindelse med møter i Doktorgradsutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Våren 2018

02.02.2018 - innkalling og saksliste - referat


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (05.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer 2018-2021

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder:
p.t. Henriette Thune,
prodekan for forskning

Avdeling for omsorg og etikk:
Bodil Furnes, professor
Margareth Kristoffersen, 
førsteamanuensis
vara: Kirsten Lode

førsteamanuensis

Avdeling for kvalitet og helseteknologi:
Siri Wiig, professor
Stephen Sollid, 
førsteamanuensis
vara: Kristin H. Urstad, 
førsteamanuensis

Avdeling for folkehelse:
Marianne Storm, professor
Kolbjørn Brønnick, professor
vara: Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis

Ph.d.-kandidat tilknyttet HV:
Oda Karin Nordfonn (observatør)

Møteplan høst 2018


30. august

20. september

25. oktober

29. november

Frist for innsendelse av saker til doktorgradsutvalget er 14 dager før møtedato.

Medlemmer 2018-2021

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder:
p.t. Henriette Thune,
prodekan for forskning

Avdeling for omsorg og etikk:
Bodil Furnes, professor
Margareth Kristoffersen, 
førsteamanuensis
vara: Kirsten Lode

førsteamanuensis

Avdeling for kvalitet og helseteknologi:
Siri Wiig, professor
Stephen Sollid, 
førsteamanuensis
vara: Kristin H. Urstad, 
førsteamanuensis

Avdeling for folkehelse:
Marianne Storm, professor
Kolbjørn Brønnick, professor
vara: Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis

Ph.d.-kandidat tilknyttet HV:
Oda Karin Nordfonn (observatør)