Medlemmer - Senterstyret fra 01.08.2011–31.07.2015

Medlemmer/varamedlemmer for studentene velges for ett år. De øvrige velges for fire år.

Vitenskapelig personale (4)

Faste medlemmer:
Anne Håland
Trude Hoel
Atle Skaftun

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Arne Olav Nygard
2. Nina Nøttaasen Gabrielsen
3. Anne Elisabeth Dahle
4. Margunn Mossige

Studentrepresentanter (2) hvorav 1 Ph.d.-student – velges for ett år om gangen

Fast medlem:
1. Elisabeth Brekke Stangeland

Teknisk-administrativt personale (1)

Fast medlem:
Jostein Tollaksen

Varamedlem:
1. Ellen Rafos

Eksterne representanter (2)

Fast medlem:
Synnøve Matre, HiST

Varamedlem:
1. Sigurd Aukland, Klepp kommune

Sekretær:
Åse Kari Hansen Wagner, senterleder