Senterrådet ved Lesesenteret


Her finner du møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra møtene i senterrådet ved Lesesenteret.

Fra og med 2018 er det innført senterråd ved Lesesenteret. 

Styremøter i 2017

Dato
Møteinnkalling

Referat

06/06 Innkalling og saksdokumenter Referat
     
     
     
     

 

Møter i 2016

Dato
Møteinnkalling

Referat

18/10 Innkalling og saksdokumenter Referat
14/06 Innkalling og saksdokumenter Referat
05/04 Innkalling og saksdokumenter Referat
23/02 Innkalling og saksdokumenter Referat
     

 

Møter i 2015

Dato Møteinnkalling Referat
24/11 Innkalling og saksdokumenter Referat
01/10 Innkalling og saksdokumenter Referat
26/05 Innkalling og saksdokumenter Referat
10/03 Innkalling og saksdokumenter Referat
27/01 Innkalling og saksdokumenter Referat


Møter i 2014

Dato Møteinnkalling Referat
25/11 Innkalling og saksdokumenter Referat
30/09 Møtet utsatt til mars 2015  
27/05 Innkalling og saksdokumenter Referat
14/03 Innkalling og saksdokumenter Referat
21/01 Møtet avlyst  

 

Møter i 2013

Dato Møteinnkalling Referat
26/11 Innkalling og saksdokumenter Referat
17/09 Innkalling og saksdokumenter Referat
21/05 Innkalling og saksdokumenter Referat
12/03 Innkalling og saksdokumenter Referat
22/01 Innkalling og saksdokumenter Referat

 

 

Møter i 2012

Dato Møteinnkalling Referat
13/11    
4/9    
24/4 Innkalling                                Referat
14/2 Innkalling Referat
17/1 Innkalling Referat

 

 


Sist oppdatert av Elisabeth Rongved (11.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer - Senterstyret fra 01.08.2011–31.07.2015

Medlemmer/varamedlemmer for studentene velges for ett år. De øvrige velges for fire år.

Vitenskapelig personale (4)

Faste medlemmer:
Anne Håland
Trude Hoel
Atle Skaftun

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Arne Olav Nygard
2. Nina Nøttaasen Gabrielsen
3. Anne Elisabeth Dahle
4. Margunn Mossige

Studentrepresentanter (2) hvorav 1 Ph.d.-student – velges for ett år om gangen

Fast medlem:
1. Elisabeth Brekke Stangeland

Teknisk-administrativt personale (1)

Fast medlem:
Jostein Tollaksen

Varamedlem:
1. Ellen Rafos

Eksterne representanter (2)

Fast medlem:
Synnøve Matre, HiST

Varamedlem:
1. Sigurd Aukland, Klepp kommune

Sekretær:
Åse Kari Hansen Wagner, senterleder