Styret for Læringsmiljøsenteret


Læringsmiljøsenteret hadde et eksternt styre fram til 31.12.2017 som blant annet hadde ansvar for strategisk utvikling, økonomisk kontroll og overvåking av driften. Styret fastsatte budsjett og plan.

Styreleder

Ingrid Hernes, assisterende fylkesmann i Troms

 

Styremedlemmer

 • Martin Østerdal, generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

  • Vara: Trond Johnsen, utdanningsdirektør i Oppland

 • Anders Isnes, nestleder ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

  • Vara: Monica Melby Lervåg, professor og prodekan for forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 • Elaine Munthe, dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger 

  • Vara: Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør ved Det humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger

 • Grete Sørensen Vaaland, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret

  • Vara: Hanne Jahnsen, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret

 

Her kan du lese møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra møtene til styret for Læringsmiljøsenteret.


Sist oppdatert av Torunn Helene Fredriksen (25.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol