Institutt- og senterstyrer ved Det humanistiske fakultet


Møtekalendre, sakspapirer og protokoll fra institutt- og senterstyrer ved Det humanistiske fakultet.

Høsten 2011 gikk man over fra Institutt- og senterråd til Institutt- og senterstyrer ved Universitetet i Stavanger.

I tabellen under finner du lenke til de 6 senter- og instituttstyrene ved Det humanistiske fakultet, med møtekalendre, sakspapirer og protokoll.

Styret for Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)
Styret for Institutt for idrett, grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk (IGIS)
Styret for Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS)
Styret for Institutt for musikk og dans (IMD)
Styret for Læringsmiljøsenteret
Styret for Lesesenteret

 


Sist oppdatert av Torunn Helene Fredriksen (17.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkiv

For referater fra de tidligere fakultets-, institutt- og senterrådene, se styrene.