Medlemmer i Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans


Instituttstyremedlemmene er valgt/oppnevnt for perioden 01.08.2011 - 31.07.2015. Studentrepresentantene velges for ett år om gangen.

Vitenskapelig personale (3):

Faste medlemmer: Vara medlemmer (i rekkefølge):
Tor Yttredal (leder) 1. Morten Wensberg
Lise Karin Meling (nestleder) 2. Erling Ragnar Eriksen
   


Studentrepresentanter (2):

Faste medlemmer: Vara medlemmer (i rekkefølge):
Anna Hartmann 1. 
Lasse Økland 2. 


Teknisk-administrativt personale (1):

Faste medlemmer: Vara medlemmer (i rekkefølge):
Rønnaug Bakke 1.Merete Bru Frantzen


Eksterne representanter (1):

Faste medlemmer: Vara medlemmer (i rekkefølge):
Johs Ringås 1. Hans Willoch Bræin
fra Kongsgård vgs. fra Stavanger Kulturskole


Sekretariat:
Dag Jostein Nordaker/ instituttleder
Hilde Skare/ kontorsjef

 


Sist oppdatert av Lena Crosby Haug (03.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014