Innkallinger og referater ved Instituttstyret - IMD for 2011 og 2012


 

Dato: Dokumenter (pdf):
27. september 2011

Møteinnkalling og saksdokumenter

IMD Kvalitetsrapport 2011-2012

Møtebok27112011
                                                                                                                                                                   

29. november 2011


Møtet er flyttet til 24. januar 2012.
 

24. januar 2012

IS-IMD sak 0112 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 0212 Referat fra IS-IMD 27092011

IS-IMD sak 0312 Budsjett 2012 IMD

IS-IMD sak 0412 Oppnevning av medlemmer til FOU-utvalg og vurdering av mandat

IS-IMD sak 0512 Oppnevning av medlemmer til kvalitetsutvalg og vurdering av mandat

IS-IMD sak 0612 Revidert møteplan for IS-IMD for våren 2012

IS-IMD sak 0712 Orienteringssaker

Møtebok 24012012
 

21. februar 2012

IS-IMD sak 0912 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 1012 Referat fra IS-IMD 24012012

IS-IMD sak 1112 Endelig budsjettforslag 2012 IMD

IS-IMD sak 1212 Bemanningsplaner IMD 2012-2016

Møtebok 21022012
 

16. oktober 2012

IS-IMD sak 1512 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 1612 Referat fra IS-IMD 21022012

IS-IMD sak 1712 Tertialrapport regnskap 2. tertial 2012 med årsprognose

IS-IMD sak 1812 Foreløpig orientering om budsjett for 2013

IS-IMD sak 1912 Søknad om programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid

IS-IMD sak 2012 Orienteringssaker:
1. Presentasjon av kvalitetsrapport IMD 2011/2012

Møtebok 16102012
 

6. november 2012

IS-IMD sak 2312 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 2412 Referat fra IS-IMD 16102012

IS-IMD sak 2512 Budsjett 2013 for Institutt for musikk og dans

Møtebok 06112012
 

 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (24.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014