Innkallinger og referater fra instituttstyret ved IMD - 2014


Møtedato: Dokumenter (pdf) Referater (pdf)
     

 

Tirsdag 28. oktober

 

 

Innkalling og saksfremlegg 28.10.14

Vedlegg til IS/IMD sak 23/14
IMD handlingsplan 2025 innspill
Strategiprosessen, handlingsplan for IMD
Visjoner og mål for IMD
Arbeidsgruppen 15102014
Referat arbeidsmøte 15102014

Vedlegg til IS/IMD sak 24/14
IMD Budsjett 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 25/14
Standardisering av tilstedeværelse for lærere

Vedlegg til IS/IMD sak 26/14
IMD Orienteringssaker
Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 - høringsutkast 

Møtebok 28.10.2014

 

 Tirsdag 23. september

 

 

 

Innkalling og saksfremlegg 23.09.14

Vedlegg til IS/IMD sak 15/4
Godkjenning av møtebok IS/IMD 06.05.14
Vedlegg til møtebok IS/IMD 06.05.14 - korrigert innkjøpsbudsjett 2014

Vedlegg til IS/IMS sak 16/14
Presentasjon - strategisaken pr.sept 2013
Ny handlingsplan - arbeidsprosesser
Mal og frister for handlingsplan fra institutt og sentra 2015-17
Vedlegg IMDs høringsuttalese - HUM-fakultetets strategi 2014-17

Vedlegg til IS/IMD sak 17/14
Regnskapsoversikt pr. 1 september 2014

Vedlegg til IS/IMD sak 18/14
Internasjonaliseringsarbeid ved IMD

Vedlegg til IS/IMD sak 19/14
Orienteringssaker
Høringsuttalelse IMD - Gjennomgang av Norsk Kulturråd

 

Møtebok 23.09.2014
Tirsdag 6. mai

Innkalling og saksfremlegg 06.05.14

Vedlegg til IS/IMD sak 09/14 
Organisering og arbeidsprosess.
Utarbeiding og etabelring av 4-åring Bachelor i utøvende musikk 

Tidligere utredning

Vedlegg til IS/IMD sak 10/14
Budsjett innkjøp mai 2014

Vedlegg til IS/IMD sak 11/14
IMDs handlingsplan 2012-2014
Saksutredning og vedtak fra SV-fakultetet
Oppfølging av handlingsplan: IMDs status - Organisasjon og resurser

Vedlegg til IS/IMD sak 12/14 
Informasjon om nye skattekortregler
Skatteetatens skjema
Referat med instituttledelsens møte med studentrådet 22. april
 

Møtebok - 06.05.2014
Tirsdag 11. februar

Innkalling med saksfremlegg 28.01.14

Vedlegg til IS-IMD sak 3/14:
Ba 3 eller 4 år 
utredning om 3 til 4 års bachelor i utøvende musikk


Vedlegg til IS-IMD sak 4/14:
Regnskapsrapport 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 5/14:
Budsjett 2014

Møteplan IMD vår 2014:
 

Møtebok - 11.02.2014
Tirsdag 28. januar Møtet er utsatt til 11. februar  

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014