Innkallinger og referater fra instituttstyret ved IMD - 2013


Møtedato Dokumenter (pdf) Referater (pdf)
Tirsdag 26.11.2013

Innkalling og saksfremlegg 26.11.13

Vedlegg til IS-IMD sak 21/13
Budsjett tall IMD 2014
IMD Budsjett 2014

Vedlegg til IS-IMD sak 22/13
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Utredningsarbeid fra 3- til 4-årig Bachelor i musikk

Vedlegg til IS-IMD sak 23/13
IMDs høring - vedtekter for program for KU
Strategi for Humanistisk Fakultet 2014-2017

Møtebok 26.11.13
Tirsdag 17.09.2013

Innkalling og saksfremlegg 17.09.13

Vedlegg til IS-IMD sak 15/13
Høringssak: IMDs innspill til fakultetets strategi
Dokumenter i saken:
1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013
2) Mal for strategi for fakultetet
3) Oppfølging strategi og fakultetenes strategier
4) Strategi 0609 13 til høring (enhetene (2)
5) Strategi HUM - høringsbrev
6) Tverrgående handlingsplan UiS- vedtatt av sturet 1306 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 16/13
Prinsipper ved Erasmus reiser

Vedlegg til IS-IMD sak 17/13
Regnskapsoversikt IMD pr august 2012

Møtebok 17.09.13
Tirsdag 11.06.2013

Innkalling og saksfremlegg 11.06.13

Vedlegg til IS-IMD sak 10/13
Strategiprosessen saksfremlegg
Dokumenter i saken:
1) Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektør: Strategi UiS 2013-2020
2) Høringsdokument: Strategiutkast UiS 2013-2020
3) Grunnlagsdokument: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv
4) Høringsinnspill fra IMD til Humanistisk fakultet
5) Referat fra møte i Humanistisk fakultet 23. april: FS-HUM sak 13/13
6) Humanistisk fakultet sin høringsuttalelse
 

Vedlegg til IS-IMD sak 11/13
Regnskap IMD pr 30.04.13

Møtebok 11.06.13

Tirsdag 12.02.2013

Innkalling og saksfremlegg 12.02.13

Vedlegg til IS-IMD sak 03/13
Saksutredning og justert budsjettoversikt IMD 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 04/13
Regnskapsrapport 2012

Vedlegg til IS-IMD sak 05/13
Saksfremlegg og vedtak fra IMD-KU
Økonomisk oversikt med henholdsvis 3-årige el 4-årige BA-løp
Kommentarer til IS-IMD 05/13

Vedlegg til IS-IMD sak 06/13
Orienteringssaker

Møtebok 12.02.13
 

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014