Innkallinger og referater for Instituttstyret ved IMD - 2015/2016


Møtedato Dokumenter (pdf) Referater (pdf)

Tirsdag 24.
februar

Innkalling og saksfremlegg 24.02.15

Vedlegg til IS/IMD sak 03/15
Handlingsplan med visjoner og strategiske føringer
Strategi og handlingsplan for IMD 2015-17
Innspill fra fagmiljøene
Utkast
Forberedelser til plenumsmøte 29.01.15
Arbeidsseminar 17.02.15
Vedtatt - IMD - Handlingsplan 2014-17 med visjoner og strategiske føringer mot 2025

Vedlegg til IS/IMD sak 04/15
Regnskapsrapport 2014
Budsjett 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 06/15
Innspill 
Instituttleders innspill 28.oktober Tilstedeværelsesprinsipp o14

Standardisering av prinsipper for tilstedeværelse for lærere IMD
Retningslinjer for tilstedeværelse for lærere i utøvende disipliner - IMD
 

Møtebok 24.05.15

 

Tirsdag 5.
mai

Innkalling og saksfremlegg 05.05.15

Vedlegg til IS/IMD sak 11/15
Presentasjon og gjennomgang
Overgang til en 4-åring Bachelor i musikk

Vedlegg til IS/IMD sak 12/15
Utredningsarbeid - Internasjonalisering av BA-dans
Internasjonalisering av dans

 

Møtebok 05.05.15

Tirsdag 09. juni
 

 

Innkalling og saksfremlegg 09.06.15

Vedlegg til IS/IMD sak 12/15
Utredningsarbeid - Internasjonalisering av BA-dans (Utsatt fra 5.mai)
Vedlegg Utredning 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 17/15
Handelshøgskolen ved UiS
Profilering og navn på IMD

 

Møtebok
 09.06.15

Tirsdag 15. september

 

Innkalling og saksfremlegg 15.09.15

Vedlegg til IS/IMD sak 17/15
Regnskapsoversikt pr. 1. august samt justert budsjett tiltak

Vedlegg til IS/IMD sak 18/15
Fremlegg for adgang til Korpsdirigering som hovedinstrument på mastergraden ved UiS/IMD
Fremlegg korpsdirigering hovedinstrument MA
Master i utøvende musikk - med røde revisjonsforslag for dirigering
Fagavdelingens fremlegg korpsdirigering hovedinstrument MA
Vedtakstillegg til IS-IMD sak 1815

 

 

Møtebok 15.09.15

Tirsdag 29.
februar

Innkalling og saksfremlegg 29.02.16

Vedlegg til IS/IMD sak 02/16
Godkjenning av møtebok IS-IMD 8. des 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 03/16
Regnskapsrapport 2015
Årsregnskap 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 04/16
Budsjett 2016
Endelig budsjett 2016 - HF

Møtebok
29.02.16

Tirsdag 10. mai

Innkalling og saksfremlegg 10.05.16

Vedlegg til IS/IMD sak 09/16 - OU-prosessen ved UiS
Vedlegg 1
Vedlegg 2a
Vedlegg 2b
Vedlegg


 

 

Møtebok
10.05.16

Tirsdag 20. september

Innkalling og saksfremlegg 20.09.16

Vedlegg til IS/IMD sak 16/16
3 årig MA H2016
V-PDMUK

Vedlegg til IS/IMD sak 17/16
Regnskapsrapport

Møtebok 20.09.16

 

Tirsdag 22. november

Innkalling og saksliste 22.11.16

Vedlegg til IS/IMD sak 23/16
FS-HUM sak 21716
Budsjett 2017

Vedlegg til IS/IMD sak 25/16
Notat fra UiS ledelse
Handlingsplan 2015-2017

Vedlegg til IS/IMD sak 26/16
Vurdering av trainee-ordning

 

Møtebok

22.11.16

 

 


Sist oppdatert av Lena Crosby Haug (03.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014