Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans


Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans er opprettet fra 1. august 2011. Styret er sammensatt av faglige og administrative representanter, studentrepresentanter og eksterne representanter. Det nåværende instituttstyret er valgt og oppnevnt for perioden 01.08.2011 - 31.07.2015.

Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans hadde sitt konstituerende styremøte den 27. september 2011:
Tor Yttredal ble valgt til styreleder og Lise Karin Meling til nestleder.

På disse sidene finner du informasjon om møteplan, innkalling og referater og oversikt over medlemmer i styret.
 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (16.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON


Møteplan våren 2017

Tirsdag 21. februar 2017
Tirsdag 04. april 2017
Tirsdag 09. mai 2017

Møtetidspunkt alle dager:
kl.12.15–14.00

Møtested alle dager:
Møterommet 1314

Innkalling og referater

Medlemmer

Arkiv

Tideligere referater fra institutt- råd og styre:
2008-2009-2010
20011-2012
2013
2014