Møter i instituttråd for IKS


Her kan du lese møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra møtene i styret ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

 

Møter i 2018

28.5.2018 Innkalling med sakspapirer (pdf) Møtebok (pdf)
18.9.2018    

Møter i 2017:

18.01.2017

Innkalling med sakspapirer (pdf)

Vedtaksforslag (pdf)

Høringsuttalelse fra IS-IKS (pdf)

Møtebok (pdf)
22.02.2017

Foreløpig innkalling med sakspapirer

Kvalitetsrapport IKS 2016 (pdf)

Studiebarometer: BA engelsk

Studiebarometer: BA historie

Studiebarometer: lektorutdanning 8-13

 

 

 

Møter i 2016:

24.02.2016 Innkalling med sakspapirer Møtebok
27.04.2016 Innkalling med sakspapirer  Møtebok
Uttalelse om OU
15.11.2016 Innkalling med sakspapirer
Intern rapport programevaluering
Ekstern rapport programevaluering
Møtebok

 

Møter i 2015: 

17.02.2015 Innkalling med sakspapirer  Møtebok
29.09.2015 Innkalling med sakspapirer Møtebok
03.11.2015 Innkalling med sakspapirer Møtebok

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer

Medlemmene i instituttrådet for IKS


Tidligere sakspapirer og referat

2014
2013
2012
2011