Instituttstyret ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk


Her kan du lese møteinnkallinger, saksdokumenter og referater fra møtene i instituttstyret ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Møter 2011-2012

23.09.2011 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
25.01.2012 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
02.05.2012 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok


Møter 2012-2013

10.10.2012 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
14.11.2012 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
24.04.2013 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok


Møter 2013-2014

25.09.2013 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
13.11.2013 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
12.02.2014 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
30.04.2014 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok


Møter 2014-2015

17.09.2014 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
19.11.2014 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
25.02.2015 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok


Møter 2015-2016

23.09.2015 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
18.11.2015 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
24.02.2016 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok
 
20.04.2016 Møteinnkalling og saksdokumenter Møtebok

Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkiv

Medlemmer 01.08.11 - 31.07.15

Faste medlemmer:

Vitenskapelig personale
Stein Erik Ohna (styreleder)
Sindre Dyrstad (nestleder)
Anne Nevøy
1. vara Cato Tveit
2. vara Geirulf Tronerud

Eksterne representanter:
Bjørg Klokk
Vara: Jone Haarr

Teknisk-administrativt personale:
Birgitte Tysdal
Vara: Kitty Garborg

Studentrepresentanter
Birgitte Svela
Maren Wigdel Hedland

Tidligere referater fra instituttrådet