Strategi, planer og rapporter


På denne siden finner du lenker til den overordnede strategien for UiS og andre vedtatte planer og rapporter.

Fakultet og museum:


Tjenesteområder:

 

Rapporter:

 


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (17.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS sin kommunikasjonsplattform
  • Best på innovasjon
  • Tett på arbeidslivet
  • Vi skaper verdier
  • Samfunnsnyttige utdanninger gjør oss sterke/Bredden gjør oss sterke
  • Vi gjør Norge mer internasjonalt
  • Fremragende forskning på enkelte områder