Styringsgruppen


Styringsgruppen (SG) består av medlemmene i rektormøtet (RM) og ledes av rektor.

SG har, i det daglige arbeidet på vegne av styret, ansvar for strategiprosessen.

Mandat

SG har ansvar for å:

  • Bidra til et helhetsperspektiv og enhetlig preg på prosess og dokumenter
  • Utvikle prosessens bestillinger og leveranser
  • Rapportere underveis internt og til styret
  • Sørge for fremdrift i, og overvåking av, prosessen
  • Spille inn tema for, og bidra i avviklingen av, møter underveis i prosessen (evt. workshops, allmøter o.l.)
  • Utforme fullstendig strategidokument for høringsrunde og endelig styrebehandling.

Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol