Strategisekretariatet


Strategisekretariatet (SS) er oppnevnt av universitetsdirektøren og består av følgende personer fra stabene:

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (koordinator), forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, seniorrådgiver Kristofer Henrichsen, Utdanningsavdelingen, seniorrådgiver Kristin Mæland, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid, HR-avdelingen.

SS er underlagt og rapporterer til Styringsgruppen (SG). Andre kan tiltre SS ved behov og/eller leveranser kan bestilles hos andre.

Mandat

SS har ansvar for å:

  • Bistå SG i strategiprosessen
  • Planlegge og koordinere alle steg i prosessen
  • Bidra til at bestillinger har et helhetsperspektiv og et enhetlig preg og at prioriteringer gjøres
  • Samle og redigere innspill, kommentarer og høringer
  • Etablere et nettsted for dokumenter og innspill i prosessen
  • Overvåke og håndtere innlegg i debattforum som vedrører prosessen
  • Foreslå, planlegge og organisere møte i regi av UiS-ledelsen/SG (allmøter, strategiseminarer o.l.) underveis i prosessen
  • Være sekretariat for faglig referansegruppe (FRG)

Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol