Faglig referansegruppe


Faglig referansegruppe (FRG) ledes av rektor og prorektor og består av 10 vitenskapelig ansatte og to studenter.

Gruppen skal fungere som en referansegruppe for rektor og komme med råd og innspill til innhold og form på utforming av strategien. Hvert av dagens fakulteter oppnevner tre vitenskapelige representanter til gruppen; museet oppnevner en vitenskapelig representant, og StOr utpeker de to studentrepresentantene. Strategi- og kommunikasjonsdirektør deltar på møtene som sekretær.

Fakultetene, Arkeologisk museum og StOr har oppnevnt følgende personer til gruppen:

Fra TN: Trygve Efterstøl, Steinar Evje og Jasna Jabobsen

Fra SV: Ragnar Tveterås, Bjørn Ivar Kruke og Anne Marie Husebø

Fra HUM: Anita Berge, Marie Smith Solbakken og Brita Strand Rangnes

Fra AM: Siv Kristoffersen

Fra StOr: Magne Bartlett og Jørgen Sjøberg


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol