Strategi 2017-2020


Her finner du dokumenter for strategiprosessen 2016-2017.

Vedtatt strategi for UiS 2017-2020 (pdf)

US 43/17 Strategi for UiS 2017-2020 (pdf)

Markeringsutkast: Endringer fra høringsutkast til strategiutkast for styrebehandling (pdf)

Oppsummeringsnotat interne og eksterne høringsuttalelser (pdf)

Interne høringsuttalelser del II (pdf)

Interne høringsuttalelser del I (pdf)

Eksterne høringsuttalelser (pdf)

Risikovurdering strategi for UiS 2017-2020 (pdf)

Invitasjon til høring Strategi for UiS 2017-2020 og Strategi 2017-2020 - høringsutkast (per. 13.03.17). Høringsfrist internt: fredag 28. april kl. 12.00. Høring sendes strategi@uis.no

Høringsutkastet er også sendt følgende eksterne interessenter: SiS, IRIS, SUS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Greater Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune (vertskommunen). Høringsfrist for eksterne er 5. mai 2017.

Til styremøtet 9.3.17: Høringsutkast til styret og saksframlegg 11-17

Styreseminaret 9.2.17: Notat til styret med utkast til Strategi 2017-2020

Innspill til del II av Strategien 2017 - 2020. (Brev / invitasjon om innspill ligger nedenfor)

Les innspill fra faglig referansegruppe (FRG), Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Humanistiske fakultet her.

Les innspill fra Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Arkeologisk museum, Utdanningsavdelingen, HR-avdelingen, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og NettOp og EVU her.Invitasjon til å komme med innspill til utkastet til del II av Strategi 2017-2020: Mål og institusjonelle tiltak for virksomhetsområdene. Alle kan spille inn. Deadline for innspill er onsdag 18. januar 2017.Innspill sendes til strategi@uis.no. Her finner du invitasjon og utkast til del II.

Grunnlagsdokument strategi 2017-2012 per november 2016 (pdf)

Innspill til visjon, verdier, profil og satsingsområder per november 2016 (pdf)

Les invitasjon til innspill med utkast til visjon, verdier, profil og satsingsområder samt styresak som inneholder fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen og et grunnlagsdokument «Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv» med et internasjonalt, nasjonalt, regionalt og institusjonelt bilde samt en SWOT-analyse.

Sakspapirer med fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen 2016-2017 til styremøtet 4. oktober 2016.

Etatsstyring 2016: Tilbakemeldinger til Universitetet i Stavanger (pdf)

Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020 (pdf)


Sist oppdatert av Elin Nyberg (15.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol