Rektoratet


Rektoratet består av rektor Marit Boyesen og prorektor Dag Husebø.

Marit Boyesen tiltredde som rektor 1. januar 2016. Hun er professor i samfunnssikkerhet. Boyesen er valt for ein periode på fire år.

Rektor er den øvste faglege leiaren ved Universitetet i Stavanger og leiar av universitetsstyret. Rektorvervet er eit fulltidsverv.

Telefon: 51 83 16 71
E-post: marit.boyesen@uis.no

Dag Husebø overtok som prorektor 1. jauar 2016. Husebø er førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet.

Prorektor er nestleiar for universitetsstyret. Prorektorvervet er eit fulltidsverv.

Telefon: 51 83 15 85
E-post: dag.husebo@uis.no


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (25.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol